Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/przydomek/www/FundacjaKSM/index.php:1) in /www/przydomek/www/FundacjaKSM/db_ini/config.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/przydomek/www/FundacjaKSM/index.php:1) in /www/przydomek/www/FundacjaKSM/db_ini/config.php on line 2
Grzegorz Kaczmarek - Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami
Dziś jest czwartek, 20 czerwca, 2019 r.
imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał
    Przekaż 1% podatku na pomoc dzieciom i seniorom - KRS: 0000441893        Dobrowolnej wpłaty możesz dokonać na konto Fundacji K-S-M Jesteśmy z Wami - nr konta: 29 2030 0045 1110 0000 0253 3320   
O nas
Grzegorz Kaczmarek
Grzegorz Kaczmarek

Grzegorz Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, inowrocławianin, rocznik 1956, żonaty, dwoje dzieci jest znanym, cenionym animatorem kultury i działaczem społecznym.

W latach 1976-1981 był członkiem społecznej Rady Klubu „Przydomek” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. Od 1981 r. rozpoczął pracę zawodową, jako instruktor kulturalno-oświatowy tej placówki. Dwa lata później powierzono mu funkcję kierownika Klubu „Kopernik” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, którą pełni do chwili obecnej. Realizacja społecznikowskiej pasji miała swój początek przed 35 laty, od udziału w akcji „Mikołaj w Szpitalu”. Przedsięwzięcie to kontynuuje po dziś dzień. Od 1989 r. prowadzi i propaguje akcję obywatelską p. n. „Rzuć palenie”. Od 1992 r. organizuje kwesty uliczne i zbiórki pieniędzy na „Wigilie dla samotnych”, W 2002 r. włączył się do współorganizacji akcji „Chleba naszego dzieciom” i akcji „Każdy może zostać św. Mikołajem”. Był pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym Społecznego Komitetu Akcja Dobroczynna „Dać Dzieciom Radość” (2004-2014), który niósł pomoc osobom poszkodowanym przez los, chorym i pochodzącym z niezamożnych środowisk, szczególnie dzieciom. Poprzez osobiste zaangażowanie Pana G. Kaczmarka, działalności wolontariuszy i pomoc finansową sponsorów, Komitet wsparł ponad tysiąc osób. Najbardziej potrzebujący otrzymali m. in.: sprzęt rehabilitacyjny ( inhalatory, rowery rehabilitacyjne, odzież specjalistyczną na oparzenia, okulary, piłki itp. ) komputery, leki, zabawki i odzież. Komitet częściowo pokrył koszty zabiegów rehabilitacyjnych, hipoterapii, operacji, usług medycznych, transportu na badania i wiele innych jak dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku, wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży. Pan Kaczmarek zainicjował i przeprowadził zbiórkę (2000-2002) pieniędzy na zakup tomografu komputerowego dla inowrocławskiego Szpitala Powiatowego. Współorganizował razem ze Szkołą Muzyczną akcję „Hej kolęda, kolęda” – pomóżmy Martynce! na zakup specjalistycznych leków (toksyny botulinowej ) (2005 r.). Od 2011 r. inicjuje wspólnie z grupą osób aktywnych kolejne edycje akcji społecznych, typu koncerty charytatywne na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych p. n. „Serca granie” (8 edycji ). Klub „Kopernik”, którego jest kierownikiem, organizuje cykliczne imprezy kulturalne o zasięgu krajowym i regionalnym dla wszystkich grup wiekowych. Placówka aktywnie współdziała z samorządem miejskim, instytucjami i stowarzyszeniami kultury oraz animatorami działającymi w mieście oraz regionie. Podejmuje liczne inicjatywy organizując m. in. wyjazdy na krajowe wystawy muzealne. Dzięki zaangażowaniu p. Kaczmarka, Klub zaliczany jest do najaktywniejszych tego typu jednostek działających w mieście. Systematycznie współpracuje z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi sektora opieki społecznej, głównie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Pan Grzegorz należy do grupy działaczy społecznych i animatorów życia kulturalno-oświatowego, którzy zapraszają do placówek upowszechniania kultury osoby niepełnosprawne, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i Parchaniu m.in.: ( Derby seniora ) Zaprasza na prelekcje, wystawy, zabawy, organizuje wspólne wycieczki, wigilie i koncerty zespołu klubowego Srebrny Głos. Dzięki umiejętności nawiązywania kontaktów, potrafi zjednywać dla swych pomysłów wielu partnerów, słowem ludzi dobrej woli. Od roku 2006 pan Kaczmarek jest Radnym Rady Miejskiej pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej, członka Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Skarg. Funkcje radnego Rady Miejskiej pełni do chwili obecnej (III kadencja), w której powierzono mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Komisji d/s skarg, Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej i członka Komisji budownictwa. Jest osobą otwarcie nastawioną do współpracy, pomocy, permanentnie zaangażowaną w życie społeczne i kulturalne Inowrocławia. Od 2012 roku sprawuje nieprzerwanie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji K-S-M Jesteśmy z Wami.

Na okoliczność aktywnego zaangażowania w dotychczasową działalność, Pan Grzegorz Kaczmarek został uhonorowany następującymi nagrodami i wyróżnieniami: Nagroda Prezydenta Miasta, Stauetka Animator Kultury 2018 r. - za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania kultury na rzecz Miasta Inowrocławia, - Marszałka Województwa za 2016 r. w kategorii: - Nagroda  Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, - Dzień Animatora Kultury - List gratulacyjny i zapinka celtycka 2015 r. – Prezydent Miasta Inowrocławia 2015 r. - Wyróżnienie Marszałka Województwa za 2014 r. w kategorii: Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, - Pisemne podziękowanie (2014 r.) Zarządu Koła Inowrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, za bezinteresowne wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, - List Gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2013 r.), za znaczące osiągnięcia i nowatorskie rozwiązanie w dziecinie pomocy społecznej i szerzenie idei wolontariatu, - - Tytuł Honorowy Samorządowiec-Spółdzielca, nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą (2013 r.), - Srebrna Patera Za Zasługi dla Spółdzielni, nadana przez Radę Nadzorczą Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu ( 2012 r.), - Stalowy Anioł za Działalność Społeczną, przyznany przez Marszałka Województwa ( 2012 r.) - Złoty Medal Za Długoletnia Służbę, przyznany przez Prezydenta RP ( 2011 r.), - Medal z okazji 20-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego, nadany przez Prezydenta Miasta Inowrocławia ( 2010 r.), - Tytuł Super Radny, nadany przez słuchaczy Radia „GRA” Inowrocław ( 2010 r.), - Tytuł Animator Kultury, nadany dwukrotnie przez Prezydenta Miasta Inowrocławia ( 2006 r. i 2003 r.), - Statuetka Gabriela Opiekuna Dzieci, nadana przez inowrocławską Kapitułę „Anioły” ( 2005 r.), - Złota Odznaka Zasłużony Sybirak, nadana Prezesa Związku Sybiraków ( 2003 r.), - Wielokrotne podziękowania pisemne od Prezydenta Miasta Inowrocławia „Za pracę na rzecz szeroko pojętej kultury miasta i jej nowatorską animację” oraz za działalność społeczną i charytatywną na rzecz dzieci w latach ( 1984-2003 ), - odznaka Zasłużony Działacz Kultury, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 2002 r.), - Wyróżnienie inowrocławskich harcerzy Pomocna Dłoń ( 2002 r.), - Złota Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, nadana przez Zarząd Główny PCK ( 1986 r.), - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, nadana przez Zarząd Główny PZERiI ( 1985 r.).

Nagroda Prezydenta Miasta, Statuetka Animatora Kultury 2018 r. – za całokształt pracy w dziedzinie upowszechniania kultury na rzecz Miasta Inowrocławia,

 
Statut
Władze Fundacji
Historia Fundacji
Działalność
Dokumenty do pobrania
Piszą o nas w mediach
Wzory umów, porozumień, oświadczeń itp
Grzegorz Kaczmarek

Nasi Przyjaciele

 
Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami
ul. Toruńska 60
88-100 Inowrocław
e-mail: fundacja@ksmino.pl

Nr konta: 29 2030 0045 1110 0000 0253 3320
Copyright © 2013 Fundacja KSM Jesteśmy z Wami
W ramach tej strony stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.